Khách hàng sử dụng sản phẩm của Viabiovit được thanh toán dưới 03 hình thức: thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng hoặc chuyển khoản.

– Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng
– Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng ngay sau khi nhận hàng.
– Chuyển khoản.

Close Menu